Trivsel

Gennem en vedvarende indsats vil vi sammen (personale, elever og forældre) arbejde på et modvirke mobning og skabe en høj grad af trivsel for alle skolens elever.

I vores møde med eleverne i såvel undervisning som fritid arbejder vi for at skabe trivsel og gode relationer. Som elev på Hornbæk Skole gennemgår man forskellige trivselskurser, f.eks. Trin for trin (0. klasse), samarbejdsøvelser (efter behov), konflikthåndtering og social pejling (6. klasse).

  • Vi lægger vægt på, at alle børn/unge på Hornbæk Skole har gode relationer til deres lærere/pædagoger, og gennem vores handlinger og i vores møde med dem søger vi at vinde deres fortrolighed og tillid.
  • Vi møder børn og unge anerkendende.
  • Vi ser den enkelte, giver opmærksomhed, taler med, lytter til og forsøger at forstå det enkelte barn/den unge.
  • Vi viser interesse for barnet/den unges liv i og uden for skolen.
  • Vi tager børnene/de unge seriøst.
  • Vi holder vores aftaler med børnene/de unge.
  • Vi møder børnene/de unge som autentiske og troværdige voksne.
  • Vi prioriterer fælles oplevelser med vægt på det sociale fællesskab.
  • Vi møder børnene/de unge omkring ting/emner, de er optaget af.

Ved konfliktfuld relation mellem en voksen og en elev kan en tredje part, f.eks. skolelederen, inddrages i samtaler med elever og personale. Her søges at skabe en gensidig forståelse samt at lave fremadrettede aftaler.

Gensidig respekt betyder, at man tager hensyn til og accepterer hinanden.

Man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles: Behandler man andre godt (med respekt), må man også forvente, at de behandler én godt. Hvis man derimod behandler andre dårligt (med mangel på respekt), må man forvente selv at blive behandlet dårligt.

Vi taler pænt til hinanden.

Vi undgår øgenavne og skældsord.

Skal der gives kritik, skal den være konstruktiv og ikke nedladende.

I et klassefællesskab skal der være plads til alle – plads til at man er forskellige og har forskellige meninger og interesser. Man skal ikke være ens, men man skal kunne lytte til hinanden og snakke sammen alle sammen og være sammen på kryds og tværs.

Der er forskel på en ven og en klassekammerat.

Når man er sat sammen i en klasse med mange andre, kan det svært at være venner med alle. Man skal heller ikke nødvendigvis være venner, fordi man er klassekammerater; venner er nogle man selv vælger, men man ikke selv vælger sine klassekammerater. Selv om man måske ikke er venner med alle i ens klasse, er det dog vigtigt, at man er klassekammerat med alle, og at alle deler ansvaret for, at alle føler sig som en del af klassefællesskabet.