Venskaber på tværs af årgange

På Hornbæk Skole laver vi forskellige tiltag for at skabe venskaber på tværs af årgangene på skolen, da dette øger trivslen.

Ældre elever leger med de yngre

Hornbæk Skole er med i Dansk Skoleidræts populære projekt; Legepatruljen. Det betyder, at elever fra Hornbæk Skole hvert år bliver uddannet til legepatrulje, som skal sætte gang i sjove lege for de yngre elever i frikvartererne.

Elever fra Legepatruljen deltager hvert år i kursus, hvor de lærer at stå frem, styre og regulere legene og sørge for, at alle børn er med.

Eleverne fra Legepatruljen er forbilleder, der får de små skolekammerater til at glæde sig til frikvartererne med lege, der styrker bevægelse og trivsel.

Gode effekter af aktive frikvarterer

Alt for mange børn får ikke motion nok. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive mindst en time sammenlagt hver dag. Men kun halvdelen af danske skolebørn når op på det anbefalede niveau, og antallet af overvægtige børn og unge er stigende.

Ved at fremme legen i frikvartererne øger vi elevernes fysiske aktivitetsniveau, og det giver positive udsving på den fysiske såvel som den mentale sundhed. Derudover er det med til at give eleverne nogle gode motionsvaner, der kan trække renter langt ind i voksenlivet.

Fakta

 • Legepatruljen er med til at sætte fokus på bevægelse på skolen og give eleverne nogle gode oplevelser med motion.
 • Legepatruljen appellerer både til aktive børn og de børn, der normalt ikke er så aktive.
 • Legepatruljen giver god aktivitet i frikvartererne og er med til at skabe sociale relationer på tværs af klassetrin.
 • Legepatruljen er med til at give bedre sammenhold på skolen og mindske mobning, fordi eleverne får styrket deres sociale kompetencer gennem legen.
 • Legepatruljen er en del af indsatsen Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med indsatsen er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Venskabsklasser

Alle klasser på Hornbæk Skole har en venskabsklasse. 0. årgang er venner med 5. årgang og fortsætter sammen som venskabsklasser, indtil 5. klasse er blevet til 9.klasse. Når skolen i marts får nye førskoleelever, er de oprindelige 0. klasses elever blevet så store, at det er deres tur til at tage imod og være de store i en venskabsklasse-relation.

Vi har venskabsklasser, fordi:

 • Relationer på tværs af alder og klassetrin skaber en mere tryg hverdag for alle.
 • Bekendtskaber og venskaber modvirker mobning og skaber trivsel.
 • Os og de andre bliver til “vi”.
 • Børn lærer gennem samarbejde og sociale relationer.
 • Fagligt samarbejde styrker fagligheden hos både ældre og yngre elever.
 • Faglige og sociale relationer på tværs af afdelinger styrker skolens fællesskab.
 • Venskabsklasser er et afsæt for fagligt samarbejde mellem afdelingerne - også for personalet.

Lærerne laver arrangementer hen over skoleåret, hvor store og små mødes, da der er meget at hente for alle parter både i forhold til læring og fælles trivsel.

Der er i samarbejde med elevrådet udarbejdet idékatalog til inspiration for klasserne.