Røgfri skole

Skolerne i Randers Kommune er røgfri. Dette gælder både for elever og ansatte.

Elever på Randers Kommunes skoler og institutioner må ikke ryge i den tid, de er på skolen eller i institutionen, heller ikke udenfor matriklen.

Randers Kommunes byråd har i visionen Røgfri Randers 2025 vedtaget at:

  • Alle har ret til at ånde ren luft, hvor de bor, arbejder og leger.
  • Børn og unge skal sikres lige muligheder for at kunne vælge et liv uden tobak.
  • Alle rygere skal tilbydes støtte til at blive røgfri.
  • Lokalt ejerskab til røgfri indsats.