Bevægelse og leg

Bevægelse i løbet af skoledagen skal fremme sundhed blandt eleverne og understøtte deres motivation, trivsel og læring.

Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig 45 minutter i gennemsnit i løbet af skoledagen. Det gælder for alle klassetrin.

Bevægelse kan indgå i undervisningen på flere måder:

  • Lærerne kan lægge bevægelsessekvenser ind i fagundervisningen for at understøtte den faglige læring og træning. Det kan for eksempel være korte bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne er fysisk aktive i løbet af undervisningstiden.
  • Bevægelse kan være en del af den understøttende undervisning.
  • Bevægelse kan foregå i samarbejde med det lokale foreningsliv (som f.eks. idrætsforeninger eller kulturforeninger) og strække sig over længere tid.

Bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdet, på naturarealer og i klasseværelset.

Cykling

På Hornbæk Skole vil vi gerne have sunde og aktive børn. Derfor ser vi gerne, at vores børn bruger cyklen som transportmiddel, når det er muligt. Samtidig øger brugen af cykel kvaliteten af undervisningen i mange fag.

På Hornbæk Skole bruger vi cykler som transportmiddel, når undervisningen foregår uden for skolen. Vi har en klar forventning om, at alle elever kan transportere sig på cykel. Som forælder må du derfor være indstillet på enten at transportere dit barns cykel til/fra skolen eller sende barnet afsted hjemmefra i god tid de dage, hvor der skal bruges cykler.