SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Hornbæk Skoles SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Kontakt

SFO- og Indskolingsleder
Pernille Rosenkilde
Tlf.: 8915 4220
E-mail: Pernille.Rosenkilde@randers.dk

SFO telefon:
Fællesrum 1 + 2: 8915 4225

Bobler-gruppe (førkolegruppe)
Tlf.: 8915 4222

Det pædagogiske arbejde

Den anerkendende pædagogik er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i skole og SFO.

Der arbejdes ligeledes med relationer mellem barn og barn, og barn og voksen ud fra en anerkendende vinkel. I SFO’en lægges der vægt på, at børnene møder tydelige og anerkendende voksne, der drager omsorg for det enkelte barn, så det kan føle tryghed til at udfolde og udvikle sig inden for fællesskabets rammer. I valget og tilrettelæggelsen af aktiviteter lægges der vægt på muligheden for at styrke eller skabe relationer. Der lægges vægt på frie rammer med mulighed for børnenes selv- og medbestemmelse i valg af leg og aktiviteter.

I både skole og SFO arbejdes der med rummelighed af alle elever. Eleverne skal mødes med passende udfordringer, så alle har mulighed for at udnytte deres potentiale fuldt ud.

Årshjul 2023/2024

Pædagogisk tema: Personlighedsudvikling og sociale kompetencer

Aktiviteter i SFO'en i denne måned afspejler dette tema, f.eks.:

 • Opstart af nye 0.klasser
 • Relationslege.

Der vil i august være et større fokus på børnenes opstart efter sommerferien og nye elever i form af 0. klassernes opstart. Derfor vil det pædagogiske tema afspejle personlighedsudvikling og sociale kompetencer for derigennem at styrke børnenes relationer på tværs af klasser og årgange på Hornbæk skole og hermed være med til at skabe en tryg ramme for skoleopstart.

Pædagogisk tema: Kropslige udtryksformer

Flere aktiviteter i SFO'en i september afspejler dette tema, f.eks.:

 • Yoga
 • Konkurrencer på sportspladsen
 • Rekorddag
 • Turneringer i diverse sportsaktiviteter.

Forældrekaffe

Der er forældrekaffe onsdag den 27. september 2023 kl. 14.00-16.00.

Pædagogisk tema: Natur/kultur

Aktiviteter i SFO'en i oktober afspejler dette tema, f.eks.:

 • Årstidens frugter
 • Stoftryk
 • Halloween-værksteder
 • Udskæring af græskar.

Skovtur til Fladbro Skov

SFO'en vil i uge 40 tage på skovtur til Fladbro Skov. Skovturen bliver fordelt over 2 dage:

 • Den 5. oktober 2023 kl. 13.00-16.00 tager alle A-klasserne fra 0.-3. klasse afsted.
 • Den 6. oktober 2023 kl. 13.00-16.00 tager alle B-klasserne fra 0.-3. klasse afsted.

Sidste års tema for skovturen var troldetema. Her blev der lavet trolde-byer af det skovmateriale, som alle børnene var med til at indsamle på skovturen.

I år vil temaet for skovturen være: Insekter i naturen. I dagene op til turen, vil børnene i SFO'en lave kasser til insekthoteller i træværkstedet. Disse insekthoteller skal fyldes med diverse materialer fra naturen. Når kasserne er færdige, bliver de udstillet på skolen, hvorefter de placeres rundt på skolens udearealer.

Halloween-aften

I år gentager vi succesen med halloween i SFO'en.

Vi afholdte sidste år en hyggelig/uhyggelig dag i SFO'en med forskellige sjove og ulækre aktiviteter om eftermiddagen.

I år vil halloween-aften foregå om aftenen efter skole. Fællesrummene vil blive delt op, så det mere uhyggelige vil foregå i fællesrum 1, og fællesrum 2 vil være det hyggelige fællesrum. Alle børn som deltager på denne aften, må tage én forælder med.

Halloween-aftenen finder sted torsdag den 2. november kl. 18.00-19.30.

Pædagogisk tema: Kultur/æstetik

Aktiviteter i SFO'en i november afspejler dette tema, f.eks.:

 • Julegaveværksteder de sidste to uger af november
 • Undervisning udefra
 • Rollespil
 • Tegneværksted/tegnefeen
 • Keramik
 • Naturvejledning.

Pædagogisk tema: Kultur, æstetik og sociale kompetencer

Aktiviteter i SFO'en i december afspejler dette tema, f.eks.:

 • Juleværksteder
 • Julebagning.

Julehyggedag

Der er julehyggedag med julefræs i hallen og æbleskiver torsdag den 21. december 2023 fra kl. 12.00-15.00.

Pædagogisk tema: Æstetiske udtryksformer

Aktiviteter i SFO'en i januar afspejler dette tema.

Værkstedsuge

SFO’en holder værkstedsuge i uge 4 fra den 22.-26. januar 2024.

Der vil være forskellige værksteder, som børnene kan gå til og fra. Det kan f.eks. være:

 • Træværksted
 • Krympeplast
 • Perleplader
 • Male- og tegneværksted
 • Syværksted
 • Silk Clay
 • Remida
 • Smykkeværksted
 • Udsmykning/fællesrum
 • Fifakort-værksted
 • Sumopaint
 • Dans
 • Crossfit
 • Parkour.

Det er ikke sikkert, at alle de ovenstående værksteder bliver aktuelle i værkstedsugen.

Pædagogisk tema: Kultur og æstetiske udtryksformer

Aktiviteter i SFO'en i denne måned afspejler dette tema, f.eks.:

 • Fastelavnsværksteder
 • Male tønder
 • Lave masker
 • Fastelavnsris m.m.
 • Ansigtsmaling.

Fastelavn

Der holdes fastelavn den 9. februar 2024.

Børnene slår katten af tønden i skoletiden og må gerne være klædt ud hele dagen.

Pædagogisk tema: Natur og udeliv

Aktiviteter i SFO'en i marts afspejler dette tema, f.eks.:

 • Samle affald/rydde op på skolen og omegn
 • Værksted med relation til dette: Affaldsfigurer
 • Sortering af affald
 • Udstilling til forældrekaffe.

SFO'en vil have fokus på, at børnene får en god og fornuftigt tilgang og respekt for naturen.

Forældrekaffe

Der er forældrekaffe torsdag den 14. marts 2024 kl. 14.00-16.00.

Forældre til børn i førskolen er også velkomne.

Pædagogisk tema: Kropslige udtryksformer

Aktiviteter i SFO'en i april afspejler dette tema, f.eks.:

 • Crossfit
 • Dans
 • Fodbold
 • Håndbold
 • Meter- og kilometerløb
 • Højdespring
 • Længdespring
 • Rekorder
 • Airtrack
 • Nye bevægelseslege
 • Gamle bevægelseslege.

Bevægelsesuge

Der er bevægelsesuge i uge 16 fra den 15.-19. april 2024.

Der vil i bevægelsesugen være forskellige aktiviteter, børnene kan gå til, som alle har til formål at styrke krop og bevægelse.

Pædagogisk tema: Natur og sociale kompetencer

Aktiviteter i SFO'en i maj afspejler dette tema, f.eks.:

 • Værksteder med fokus på materialer fra naturen
 • Tur ud af huset
 • Bål- og madlavningsaktiviteter
 • Forskellige bevægelsesaktiviteter på boldbanen
 • Lege i naturen.

Tur til Myretuen

Vi gentager succesen fra sidste år og drager på tur til Myretuen på Nordre Fælled.

Turen bliver fordelt over 2 dage:

 • Den ene dag tager alle A-klasserne fra 0.-3. klasse inkl. førskolen afsted.
 • Den anden dag tager alle B-klasserne fra 0.-3. klasse inkl. førskolen afsted.

De kreative aktiviteter i maj vil være præget af de materialer, som vi finder på vores tur til Myretuen.

I juni har vi fokus på forberedelser til det kommende skoleår. Det er vigtigt for os, at alle børn får afsluttet året på bedste vis og forberedes på kommende skoleår, herunder:

 • Klasseflytninger
 • Oprydning
 • Sommerafslutning i SFO'en.

Derudover vil der på vanlig vis være aktiviteter for børnene i SFO'en i juni. Vi udsender en aktivitetsplan på MinUddannelse.

Børnenes sidste skoledag er fredag den 28. juni 2024.