Vikardækning

Læs her om vores principper for vikardækning og aflysning af timer i forbindelse med lærerfravær.

I forbindelse med det faste lærer- og pædagogpersonales fravær f.eks. pga. sygdom, planlagte aktiviteter som kurser, omsorgsdage, seniordage, ferie mv. kan der opstå behov for vikar. I det følgende opstilles de principper skolen har i forbindelse med dækning af dette fravær.

Udgangspunktet er, at alle lektioner dækkes. Der er som til det faste personale også høje forventninger til løse vikarer.

Skolen har en forventning om, at vikaren fortsætter det arbejde den fraværende lærer/pædagog er i gang med. Enten ud fra udleveret materiale, læringsaktiviteter udvalgt på baggrund af samtale med andre lærere/eleverne eller ud fra materiale vikaren har forberedt hjemmefra. Skolen har en forventning om at vikaren, i det omfang det er muligt, arbejder indenfor et skolefagets område. Dvs. vikaren kan eksempelvis arbejde med matematik i en dansklektion. 

Ved det faste personales fravær kan klasser i særligt enkeltstående tilfælde få fri fra undervisningen. Det kan ske i nedenstående tilfælde:

  • I 4.-5. klasse kan eleverne få fri i det omfang det er muligt at træffe aftale med juniorklubben
  • I 6.-9. klasse kan eleverne få fri i yderlektioner, hvor det ikke er muligt at skaffe kvalificeret vikar

Strækker et fravær sig over flere dage skal skolen tilstræbe, at det er den samme vikar, der læser skemaet, således at der skabes størst mulig kontinuitet i elevernes undervisning.

I forbindelse med længerevarende fravær orienterer skolen forældrene om fraværet og om muligt varigheden af det.

Skolen skal søge at informere eleverne om kendt fravær, herunder at udtrykke skolens generelle forventninger til eleverne når de får vikar.

Fra skolens side skal det søges, at vikarerne understøttes i deres mulighed for at fortsætte personalets arbejde, for eksempel gennem vikarplaner eller adgang til relevante forløb/materialer.

Vikarer giver skriftlig tilbagemelding til fraværende underviser.