Kost og sundhed

Hornbæk Skole arbejder ud fra et bredt, positivt sundhedsbegreb, hvor vi er opmærksomme på, at sociale, kulturelle og økonomiske ressourcer har betydning for sundheden.

Mål

  • At det bliver naturligt for eleverne at tænke over deres madvaner.
  • At eleverne får kendskab til hygiejne.
  • At skolen har fokus på bevægelse.
  • At skabe glæde og overskud.
  • At skolens fysiske rammer er tidssvarende.

Handleplan

Vi etablerer et sundhedsråd bestående af repræsentanter fra det pædagogiske personale, elevrådet, sundhedsplejersken og rengøringen.

Vi inddrager sundhed i de enkelte fag i almindelighed og i idræt og hjemkundskab i særdeleshed.

Vi inddrager bevægelse i de enkelte fag og cykler til diverse aktiviteter fra 4. Klasse.

Skoleboden tilbyder sund mad og er ment som et supplement til madpakken.

Klassen sociale handleplan tager også stilling til sundhed.

Der tages i forbindelse med ombygning, udbygning og renovering højde for, at skolens inventar og lokaler er ergonomisk tidssvarende og sunde.