Klassedannelse

Her kan du se, hvilke principper vi følger i forbindelse med klassedannelse i tilfælde af klassedeling eller -sammenlægning.

Klassesammenlægning samt dannelse af klasser ved overgangen til 7. årgang

Særlig forhold som f.eks. elev-til/afgang, ændrede resursetildelinger, specielle elevforhold herunder sociale, faglige og/eller pædagogiske hensyn, kan gøre det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at danne ny klasser.

Klassedannelsen sker som udgangspunkt ved at alle klasser på årgangen opløses og eleverne fordels på ny.

Inden klassedannelsen finder sted, har forældrene været indbudt til informationsmøde om processen.

Det er skolens leder, der træffer beslutning om processen for klassedannelsen.

Klassedeling på Hornbæk Skole

I følge folkeskolelovens § 17 udløser elev nr. 29 ved skoleårets begyndelse en klassedeling.

Ved klassedeling inddrages sædvanligvis hele årgangen og sker ved at alle klasser på årgangen opløses og eleverne fordeles på ny.

Inden klassedelingen finder sted, har forældrene været indbudt til et informationsmøde. Det er skolens leder, der træffer beslutning om den endelige fordeling.

I skolelederens vurdering skal følgende forhold indgå i beslutningen:

  • De fysiske rammer skal være til stede.
  • De faglige/pædagogiske/sociale forhold i klassen.

Skolebestyrelsen orienteres.