Klassedannelse

Her kan du se, hvilke principper vi følger i forbindelse med klassedannelse i tilfælde af klassedeling eller -sammenlægning.

Klassedeling

Elev nr. 29 i en klasse ved skoleårets begyndelse udløser en klassedeling. Ved klassedeling inddrages sædvanligvis hele årgangen; alle klasser på årgangen opløses og eleverne fordeles på ny. Inden klassedelingen finder sted, har forældrene været indbudt til et dialogmøde.

Det er skolens leder, der træffer beslutning om den endelige fordeling, hvilket sker på baggrund af forudgående dialog med involverede parter.

I skolelederens vurdering skal følgende forhold indgå i beslutningen:

  • De fysiske rammer skal være til stede.
  • De faglige/pædagogiske/sociale forhold i klassen.

Klassesammenlægning

Særlig forhold som f.eks. elevafgang, ændrede resursetildelinger, specielle elevforhold, herunder sociale, faglige og/eller pædagogiske hensyn, kan gøre det hensigtsmæssigt at sammenlægge klasser.

Klassesammenlægninger sker ud fra en af følgende to modeller.

  1. Alle klasser på årgangen opløses og eleverne fordeles på ny.
  2. Eleverne fra en klasse fordeles på de tilbageværende klasser.

Inden klassesammenlægningen finder sted, har forældrene været indbudt til et dialogmøde.

Det er skolens leder, der træffer beslutning om valg af model for klassesammenlægning. Dette sker på baggrund af forudgående dialog med involverede parter.

I skolelederens vurdering skal følgende forhold indgå i beslutningen:

  • De fysiske rammer skal være til stede.
  • De faglige/pædagogiske/sociale forhold i klassen.