Undervisningens organisering

Se her vores principper for undervisningens organisering, herunder fag- og opgavefordeling og anvendelse af resttimer i timefordelingen.

Fag- og opgavefordeling

Ved sammensætningen af de enkelte

  • klasseteam
  • årgangsteam
  • afdelingsteam

er det vigtigt, at der er sikret bred faglighed såvel som pædagogisk kompetence, så teamet er i stand til i fællesskab at tilrettelægge og gennemføre, både teoretiske som den praktiske undervisning, så den rummer udfordringer til alle eleverne.

Der skal i så høj grad som muligt være lærere/pædagoger af begge køn i teamdannelsen.

For at sikre kvaliteten i den fælles planlægning, undervisningen samt den løbende evaluering tilstræbes, at den enkelte lærer kun arbejder i et afdelingsteam.

Anvendelse af resttimer i timefordelingen

Når timefordelingsplanen er udarbejdet ud fra vejledende timetal samt minimumstimetal i pågældende skoleår, kan der opstå en rest af undervisningstimer til fordeling ud fra den tildelte ressource.

Disse resttimer kan fordeles til undervisningen på 1. til 9. klassetrin ud fra følgende principper:

  • Klassestørrelse: Store klasser kan tildeles timer til tolærerordning.
  • Klasser med en elevsammensætning hvor faglige eller sociale forhold kræver en ekstra indsats.
  • Undervisningslokalernes fysiske rammer.

Timerne fordeles efter skoleledelsens kendskab til de aktuelle behov.