Hjemmearbejde

Hjemmearbejde er opgaver, eleverne som udgangspunkt skal løse efter skoletid. Læs vores principper for hjemmearbejde her.

Formålet med hjemmearbejdet er at understøtte elevernes lærings- og dannelsesprocesser.

Hjemmearbejdet skal give mulighed for at skabe fordybelse, understøtte glæden ved at lære, samt styrke hjemmets dialog med børnene som en del af en god lærings- og dannelsesproces.

Princippet beskrives som følger:

  • Eleven skal regelmæssigt have hjemmearbejde svarende til forudsætninger og klassetrin.
  • Hjemmearbejde gives regelmæssigt i alle humanistiske og naturfaglige fag - også gerne i praktisk/musiske fag.
  • Hjemmearbejde er opgaver, som eleverne som udgangspunkt skal løse efter skoletid.
  • Koordination af hjemmearbejde i klassen tilstræbes for at undgå store arbejdsbyrder på enkelte dage.
  • Information om hjemmearbejde kommunikeres tydeligt mellem skole og hjem, f.eks. via Min Uddannelse.

Skolebestyrelsen vil årligt gennemføre en evaluering af omfang, effekt og tilfredshed med hjemmearbejdet.