Udskoling

Udskolingen er 7.-9. klasse. Her skal eleverne bl.a. deltage i vejledningsaktiviteter og beslutte, hvad de skal efter 9. klasse.

Når eleverne kommer i udskolingen, har de mange af de samme fag som i 6. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene biologi, geografi, fysik/kemi, samfundsfag og valgfag.

I 7. klasse erstattes kristendomskundskab af konfirmationsforberedelse, men faget vender tilbage igen i 8. klasse.

I 9. klasse skal eleverne desuden lave en projektopgave, som går på tværs af skolens fag og emner.

I udskolingen skal eleverne vejledes om deres valg af videre uddannelse, og der er fokus på, at eleverne bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektopgaven går på tværs af skolens fag og emner.

I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med en problemstilling, som de selv er med til at formulere.

Efter projektugen skal eleverne fremlægge deres projekt for klassen.

Læs mere om projektopgaven i 9. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Eleverne skal i 8. klasse introduceres til ungdomsuddannelser, så de får mulighed for at opleve uddannelsernes praktiske og teoretiske elementer og miljøet på skolen.

Eleverne skal introduceres til mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan derudover introduceres til almengymnasiale uddannelser.

Introduktionskurser er obligatoriske for alle elever i folkeskolen.

Læs mere om introduktionskurser i 8. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fra 8. klasse bliver det løbende vurderet, om den enkelte elev er uddannelsesparat. Dvs. om eleven har faglige, sociale og personlige forudsætninger for at kunne starte på den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker at starte på efter folkeskolen.

Hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat til den ønskede uddannelse, har han/hun ret til en særlig skole- og vejledningsindsats, som skal gøre ham/hende uddannelsesparat.

Senest d. 10. januar får eleverne en uddannelsesparathedsvurdering. På elevens ansøgning på Optagelse.dk fremgår det, hvilke uddannelser han/hun er vurderet parat eller eventuelt ikke-parat til.

Læs mere om uddannelsesparathed på UddannelsesGuidens hjemmeside.

For at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse skal eleven, ud over at være vurderet uddannelsesparat, også opfylde uddannelsens øvrige adgangskrav.

Se adgangskravene til de forskellige ungdomsuddannelser her.

Valghold for 7. - 9. klasse

 

I udskolingen på Hornbæk Skole vægter vi, som på de øvrige trin, høj faglighed og trivsel. Udover de almindelige skolefag tilbyder vi en række forskellige valghold. For at øge fællesskabet i overbygningen sker holddannelsen på tværs af årgange og klasser.

Valgholdene er sjældent ens fra år til år. Vi sammensætter et alsidigt program, som tager udgangspunkt i det, der rører sig hos de unge og de muligheder byen, den nære omverden og ikke mindst lærerne kan byde på.

Tilbuddene skifter hen over året, så den enkelte har mulighed for at deltage i flere forskellige aktiviteter. Eksempelvis kan nævnes Drama, Sociale medier, Golf, Dans, BMX, Crossfit, Kunst, Blå måned med vandaktiviteter, Design, Klar til voksenlivet, Outdoor og meget mere.

Dertil kommer Fodboldlinjen. Til forskel fra de øvrige valghold, er Fodboldlinjen tilrettelagt som et årsforløb med træning tidligt om morgen før almindelig skolegang. Indimellem arrangerer vi dage med fællesaktivitet for hele overbygningen, for eksempel har vi tradition for at tage på skøjtebanen op mod jul.