Udskoling

Udskolingen er 7.-9. klasse. Her skal eleverne bl.a. deltage i vejledningsaktiviteter og beslutte, hvad de skal efter 9. klasse.

Når eleverne kommer i udskolingen, har de mange af de samme fag som i 6. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene biologi, geografi, fysik/kemi, samfundsfag og valgfag.

I 7. klasse erstattes kristendomskundskab af konfirmationsforberedelse, men faget vender tilbage igen i 8. klasse.

I 9. klasse skal eleverne desuden lave en projektopgave, som går på tværs af skolens fag og emner.

I udskolingen skal eleverne vejledes om deres valg af videre uddannelse, og der er fokus på, at eleverne bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektopgaven går på tværs af skolens fag og emner.

I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med en problemstilling, som de selv er med til at formulere.

Efter projektugen skal eleverne fremlægge deres projekt for klassen.

Læs mere om projektopgaven i 9. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Eleverne skal i 8. klasse introduceres til ungdomsuddannelser, så de får mulighed for at opleve uddannelsernes praktiske og teoretiske elementer og miljøet på skolen.

Eleverne skal introduceres til mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan derudover introduceres til almengymnasiale uddannelser.

Introduktionskurser er obligatoriske for alle elever i folkeskolen.

Læs mere om introduktionskurser i 8. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fra 8. klasse bliver det løbende vurderet, om den enkelte elev er uddannelsesparat. Dvs. om eleven har faglige, sociale og personlige forudsætninger for at kunne starte på den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker at starte på efter folkeskolen.

Hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat til den ønskede uddannelse, har han/hun ret til en særlig skole- og vejledningsindsats, som skal gøre ham/hende uddannelsesparat.

Senest d. 10. januar får eleverne en uddannelsesparathedsvurdering. På elevens ansøgning på Optagelse.dk fremgår det, hvilke uddannelser han/hun er vurderet parat eller eventuelt ikke-parat til.

Læs mere om uddannelsesparathed på UddannelsesGuidens hjemmeside.

For at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse skal eleven, ud over at være vurderet uddannelsesparat, også opfylde uddannelsens øvrige adgangskrav.

Se adgangskravene til de forskellige ungdomsuddannelser her.

Profillinjer

I udskolingen på Hornbæk skole vægter vi som på de øvrige trin høj faglighed og trivsel. Udover de almindelige skolefag tilbyder vi en række profillinjer. Vi kalder dem henholdsvis Science Lab, Boost og Global.

Tør du udfordre dig selv?

I starten af året viser vi dig flere forskellige teknologier. Senere vælger du selv et emne at fordybe dig i. Det kunne være:

 • Arbejde med kemien i maden, du spiser.
 • Hvorfor feder noget mad mere end andet?
 • Hvordan får man et brød til at hæve?
 • Bygge robotter og få dem til at gøre underlige ting
 • Programmering af hjemmeside
 • Bygge en raket

Vi forestiller os, at vi kommer på virksomhedsbesøg og får besøg udefra.

Vi laver undersøgelser i og uden for skolen.

Arbejdet i Science Lab er primært organiseret som projektarbejde.

Tør du springe ud på dybt vand?

Vi forestiller os en linje med delvist individuelt tilrettelagte forløb for at give eleverne et boost i forhold til:

 • Erhvervsafklaring, f.eks. ved hjælp af ekstra erhvervspraktik
 • Selvværd/selvtillid
 • Motorik, kondition og evt. vægttab

Vi vil arbejde med:

 • bevægelse
 • sund kost
 • friluftsliv
 • coaching
 • samfundsorientering
 • "flyvefærdighed" (kunne klare sig når man flytter hjemmefra)
 • personlig fremtræden (kunne tale i en større forsamling)

Vi vil samarbejde med idrætsklubber med henblik på at introducere eleverne for mindre/alternative sportsgrene. Håbet er, at de ikke-idrætsaktive elever finder "deres" sportsgren.

Vi vil samarbejde med UU-vejleder og erhvervsfolk for at ruste og afklare de unge mod videre uddannelsesforløb.

Eksempler på dage på Boost-linjen

Eksempel 1

En times styrke-, konditions- eller motorisk træning - inddeling efter elevernes behov.

Besøg af virksomhedsejer, der fortæller om, hvordan man gør et godt indtryk, når man søger arbejde/praktikplads.

Eksempel 2

Vi cykler til Romalt.

Selvtillidsøvelser på tårnet. Bålmad og hygge.

Vi cykler hjem.

Eksempel 3

Vi arbejder med ungdomskultur sammen med Global-linjen.

En times fysisk træning. Alle eleverne tages ud til coaching/samtale om opfølgning på nye mål.

Tør du miste fodfæste for en stund?

 • Er du nysgerrig på verden?
 • Kunne du tænke dig at stifte bekendtskab med et nyt sprog?
 • Kunne du tænke dig at lære mere om ungdomskulturer i andre lande?
 • Hvad får man ud af at møde udenlandske unge gennem facebook, twitter og online spil?
 • Hvordan opleves det at være ung i et krigshærget land?
 • Har du lyst til at møde unge, der taler et andet sprog enten via udlandsbesøg eller online kontakt?
 • Hvordan sætter ungdomskulturen sine spor i musik, kunst, drama og litteratur?

Global-linjen arbejder på tværs af fagene dansk, engelsk, tysk, samfundsfag, historie, religion, billedkunst, musik, madkunskab og drama.

Er din nysgerrighed vakt, så kan du være med til at forme linjen til at blive et spændende bekendtskab.

Eksempler på projekter

Eksempel 1

Vi beskriver dansk ungdomskultur og sammenligner med tysk ungdomskultur. Vi planlægger skolebesøg og samvær med tyske pennevenner. Mail til tyske pennevenner.

Eksempel 2

Fransk kultur og historie, fransk for begyndere og fransk mad til holdet/billedkunst.