Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er ekstra tid, som skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Den understøttende undervisning fungerer som fleksibel undervisningstid, som skolen bruger til at skabe en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og aktiviteter.

Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.

Omlægning af understøttende undervisning

I skoleåret 2022/2023 har skolen benyttet sig af muligheden for at omlægge den understøttende undervisning.

Omlægningen betyder den understøttende undervisning er omlagt til to voksen lektioner og dermed en kortere skoledag for skolens elever.

Ressourcerne omlægges til aktiviteter, der understøtter trivslen og det faglige arbejde i klasserne.

Det er skolechefen, der efter ansøgning fra skolelederen, har godkendt forkortelsen af skoledagen.

På Hornbæk Skole har vi omlagt al understøttende undervisning for 4.-9. klassetrin. Det betyder, at der på 4. årgang er 5 lektioner og på 5.-9. årgang er 4 lektioner om ugen med to lærere i dansk og matematik. I indskolingen er skoledagen ligeledes forkortet og her er der 6 lektioner ugentlig med to voksen.