Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra marts/april til skolestart i august.

Hornbæk Skole udarbejder sammen med børnehaverne i Hornbæk skoledistrikt en forpligtende samarbejdsaftale og en handleplan for, hvordan der kan arbejdes med førskoletilbuddet. Der vil være fokus på relationer, trivsel og udfordringer, som udvikler barnets nysgerrighed, videbegær, lyst til at lære mere og til at gøre barnet fortrolig med skolen.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.