Udflugter

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i ekskursioner, hytteture, lejrskoler og skolerejser.

Hornbæk Skole vægter den åbne skole højt. Vi vil gerne præsenter eleverne for mangfoldige muligheder helt lokalt, i Randers og omegn og andre steder i Danmark. Vi prioriterer at deltage i idræts- og kulturliv, besøge museer og samarbejder med foreninger og erhvervslivet.

Herunder:

  • Ekskursioner
  • Hytteture
  • Lejrskoler
  • Skolerejser

Eleverne skal på alle klassetrin, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til målsætningen for undervisningen, sikres mulighed for udadvendte aktiviteter. Målet kan være fagligt, pædagogisk eller socialt.

Der er mødepligt for eleverne på hytteture, lejrskoler og ekskursioner, mens det er frivilligt at deltage i skolerejser.

Aktiviteterne kan være:

Ekskursioner og hytteture

Planlægges og afvikles inden for afdelingens personalemæssige -  og økonomiske ressourcer.

Lejrskoler

Lejrskoler med tilskud finder sted på 5./ 6. klassetrin og 8./ 9. klassetrin.

Skolerejser

Skolerejser er et alternativ til den almindelige undervisning uden mødepligt for eleverne.