Udflugter

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i ekskursioner, hytteture, lejrskoler og skolerejser.

På Hornbæk Skole tilstræber vi, at eleverne på alle klassetrin, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til målsætningen for undervisningen, skal sikres mulighed for udadvendte aktiviteter, herunder ekskursioner, hytteture, lejrskole og skolerejser.

Målet med ekskursioner, hytteture, lejrskole og skolerejser kan være både fagligt, pædagogisk og/eller socialt.

Der er mødepligt for eleverne på hytteture, lejrskoler og ekskursioner, mens det er frivilligt at deltage i skolerejser.

De forskellige udflugter

Ekskursioner og hytteture

Planlægges og afvikles inden for afdelingens personalemæssige og økonomiske ressourcer.

Lejrskoler

Lejrskoler med tilskud finder sted på 5. eller 6. og 8. eller 9. klassetrin.

Skolerejser

Skolerejser er et alternativ til den almindelige undervisning uden mødepligt for eleverne.