Mellemrummet

Mellemrummet er et tilbud til eleven der i en kortere periode har brug for en særlig indsats i en ny og mindre konstellation.

I mellemrummet tager eleven, forældrene og skolen et fælles ansvar for en samlet indsats således elevens trivsel og udvikling i skolen bedres.

Målgruppen er primært elever som:

  • har svært ved at overskue og gennemføre en skoledag.
  • er udfordret på fællesskabet.
  • har sociale eller følelsesmæssige udfordringer.
  • har udfordringer i forhold til koncentration og arbejdsinterval.

Vi bygger bro mellem klassen og mellemrummet ved at afdække og styrke barnets resurser, udvikle nye relevante strategier og overføre dem til hverdagen i klassen. Formålet er, at eleven kan vende styrket tilbage til læringsfællesskabet i klassen.

I mellemrummet tilbyder vi også et skærmet frikvarters tilbud. Her afholdes dagens pauser i rolige omgivelser med mulighed for deltagelse i en voksenstyret fællesaktivitet.

Skolens personale kan indstille til et forløb i mellemrummet via ansøgning til ledelsen.