Skolevejen

For os er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barn kommer godt til og fra Hornbæk Skole.

Skolepatrulje

Der er skolepatrulje ved to fodgængerfelter på H.C. Andersens Vej og Gl. Viborgvej på følgende tidspunkter:

  • Kl. 07.50-08.05 alle dage
  • Kl. 12.45-13.00 torsdag og fredag
  • Kl. 13.45-14.00 alle dage.

Alle elever har pligt til at rette sig efter skolepatruljens anvisninger.

Brug cyklen

Vi opfordre til, at eleverne om muligt går eller cykler til skolen.

Gratis transport til skole 

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.