Skolevejen

For os er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barn kommer god til og fra Hornbæk Skole.

Skolepatruljen

Der er skolepatrulje ved to fodgængerfelter, H.C. Andersensvej og Gl. Viborgvej, på følgende tidspunkter:

Om morgenen fra 07:45-08:00

Om eftermiddagen 14:00-14:15

Alle elever har pligt til at rette sig efter skolepatruljens anvisninger.

Tilskud til transport til skole 

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.