Hjælp til ordblinde

På Hornbæk Skole har vi stort fokus på at give den rette og nødvendige støtte til vores ordblinde elever.

Alle vores elever har lige ret til at læse. Derfor er ordblindhed et vigtigt fokusområde på Hornbæk Skole, som vi har stor erfaring med. De sidste mere end 15 år har vi arbejdet systematisk med vores støtte og hjælp til udvikling af ordblinde elever. Vi arbejder seriøst og målrettet med at udrede og hjælpe de af vores elever, der har ordblindevanskeligheder. Det gør vi blandt andet gennem en tidlig indsigt og indsats. Den kan du læse mere om i vores brochure i højre side.

Ordblindhed er en udviklingsvanskelighed, der gør hverdagen lidt mere besværlig for den enkelte elev. På Hornbæk Skole arbejder vi med at nedbryde de barrierer, som ordblinde elever kan opleve, for at give dem de bedste muligheder for fremtiden. Det er et arbejde, der kræver en opbakning fra forældrene og et godt forældresamarbejde mellem skole og hjem. I samme forbindelse gør vi også en stor indsats for, at eleverne oplever at være motiveret for også selv at gøre et stort stykke arbejde og fastholde deres engagementet. Vilje og gå-på-mod har stor betydning, når det kommer til udviklingen af ordblinde elever, og derfor er det også et vigtigt indsatsområde i arbejdet med ordblindhed.

Et godt læringsmiljø for ordblinde

På Hornbæk Skole tilbyder vi læsevejledningshjælp til vores ordblinde elever. Læsevejledningen giver mulighed for, at den enkelte elev kan blive så dygtig som mulig i et trygt og godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er med til at give eleverne de bedst mulige betingelser for en positiv og faglig udvikling.

Vores læsevejledere rådgiver og vejleder kolleger, elever og forældre om læsning og den skriftsproglige udvikling. På baggrund af analyser af data kan vores læsevejledere guide lærerne til, hvordan de bedst muligt understøtter den enkelte elevs læring.

Elever, der har brug for ekstra hjælp, eller som er i skriftsproglige vanskeligheder, får vejledning af vores læsevejledere, der sørger for at koordinere de relevante tiltag for eleven. Vores læsevejledere er bærende elementer i forhold til videndeling og nye tiltag i forbindelse med elevernes læsning og skriftsproglige vanskeligheder.