SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Hornbæk Skoles SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Personale

Ledelse
Leder: Hanne Hansen
Souschef: Henrik Kragh

Kontor: 89 15 42 20

Det pædagogiske arbejde

Den anerkendende pædagogik er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i skole og SFO.

Der arbejdes ligeledes med relationer mellem barn og barn, og barn og voksen ud fra en anerkendende vinkel. I SFO’en lægges der vægt på, at børnene møder tydelige og anerkendende voksne, der drager omsorg for det enkelte barn, så det kan føle tryghed til at udfolde og udvikle sig inden for fællesskabets rammer. I valget og tilrettelæggelsen af aktiviteter lægges der vægt på muligheden for at styrke eller skabe relationer. Der lægges vægt på frie rammer med mulighed for børnenes selv- og medbestemmelse i valg af leg og aktiviteter.

I både skole og SFO arbejdes der med rummelighed af alle elever. Eleverne skal mødes med passende udfordringer, så alle har mulighed for at udnytte deres potentiale fuldt ud.