Skolens profil

Hornbæk Skole er en skole med elever fra 0.-9. klassetrin.

Hornbæk Skole er inddelt i fire forskellige afdelinger.

  • Afdeling A – Indskoling, dækker 0.-3. klassetrin
  • Afdeling B – mellemtrin, dækker 4.-6. klassetrin
  • Afdeling C – udskoling, dækker 7.-9. klassetrin
  • Afdeling D – specialklasser

Skolen har tre H-klasser, der er klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder.

Lærerne er som hovedregel tilknyttet én afdeling, men da vi prioriterer princippet om linjefagsuddannede lærere højt, fraviges denne regel i nogle tilfælde. 

Profillinjer

Profillinjerne er målrettet eleverne i udskolingen og kan betragtes som en uddannelsesretning, hvor skolen tilbyder et højt fagligt undervisningsindhold.

Eleverne kan fra 7. klasse vælge mellem fire forskellige profillinjer:

  1. Science Lab
  2. Global
  3. Boost
  4. Boost med Golf

Vi ønsker med profillinjerne at sætte fokus på at skabe variation i undervisningen. Eleverne har andre aktiviteter og mål end dem, de normalt møder i undervisningen.

Ved ture ud af huset er det vigtigt, at eleverne er i stand til at transportere sig selv.

Du kan læse mere om de tre af profillinjerne her. 

Traditioner

 På Hornbæk Skole tænker vi gerne nyt, men vi vægter også at holde fast i traditionerne. Gennem skoleåret er der følgende tilbagevendende traditioner:

Luciabrud med følge.