Elevoptag

Her kan du læse vores principper for optagelse af elever, som bor uden for Hornbæk Skoles skoledistrikt.

Reglerne i Randers kommune er:

  • Der er frit skolevalg mellem folkeskolerne i Randers Kommune og på tværs af kommunegrænserne
  • Det frie skolevalg er gældende for op til og med 25 i en og 50 elever i to klasser
  • Tilflyttere med bopælsadresse i Hornbæk Skoles skoledistrikt har altid krav på at få deres barn optaget på skolen uanset klassestørrelse
  • Ønsker forældre med bopælsadresse uden for skoledistriktet deres børn optaget på Hornbæk Skole i en klasse med 25 elever eller flere, kan skolelederen afvise disse elever
  • Elever optaget uden for skoledistriktet må ikke udløse klassedeling

I skolelederens vurdering af optag af elev over nr. 25/50 skal følgende forhold indgå i beslutningen:

  • De fysiske rammer skal være til stede.
  • De faglige/pædagogiske/sociale forhold i klassen