De otte gyldne kompetencer

På Hornbæk Skole inviterer vi alle elever og forældre til et styrket samarbejde gennem "De 8 gyldne".

De 8 ønskværdige skolekompetencer danner fundamentet for skolens trivselstilgang på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling.

Arbejdet med gode skolekompetencer bibringer et fælles sprog og en øget mulighed for at afstemme forventninger mellem skole, elever og forældre. Vi samarbejder med forældrene og ser netop dette som en ressource, der bidrager til at give alle elever samt skolens personale den bedst mulige skoledag.

Målet med "de 8 gyldne" er at danne og uddanne vores elever til livsduelige mennesker gennem stærke fællesskaber båret på værdierne i de ”8 gyldne”. Vi ønsker, at elever og forældre vil opleve genkendelighed og sammenhæng i skolens systematiske arbejde med dannelse, trivsel og læring.

  • Jeg går i skole for at lære.
  • Jeg møder til tiden og er klar til undervisning.
  • Jeg overholder klassens taleregler.
  • Jeg holder fokus på min opgave.
  • Jeg følger en besked fra en voksen.
  • Jeg samarbejder med andre elever.
  • Jeg taler ordentligt til og om andre.
  • Jeg håndterer mine konflikter fredeligt.