Venskabsklasser

Venskabsklasser skaber bedre trivsel på Hornbæk Skole.

På Hornbæk Skole har vi fokus på fællesskaber der bygger på tolerance, accept og det at drage omsorg for hinanden både i klassen, men også på tværs af klasser og årgange. Som et led i det arbejde, har alle skolens klasser en venskabsklasse.

  • Relationer på tværs af alder og klassetrin skaber en mere tryg hverdag for alle.
  • Bekendtskaber og venskaber modvirker mobning og skaber trivsel.
  • Os og de andre bliver til “vi”.
  • Børn lærer gennem samarbejde og sociale relationer.
  • Fagligt samarbejde styrker fagligheden hos både ældre og yngre elever.
  • Faglige og sociale relationer på tværs af afdelinger styrker skolens fællesskab.
  • Venskabsklasser er et afsæt for fagligt samarbejde mellem afdelingerne - også for personalet.

Alle klasser har en venskabsklasse. 0. årgang er venner med 5. årgang og fortsætter sammen som venskabsklasser indtil 5. klasse er blevet til 9.klasse. Når skolen i marts får nye førskoleelever, er de oprindelige 0. klasses elever blevet så store, at det er deres tur til at tage imod og være de store i en venskabsklasse relation.

Lærerne laver arrangementer hen over skoleåret, hvor store og små mødes, da der er meget at hente for alle parter både i forhold til læring og fælles trivsel.

Der er i samarbejde med elevrådet udarbejdet idékatalog til inspiration for klasserne.