Praktikbeskrivelser

Her kan du læse om Hornbæk Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende

Kultur og særkende som uddannelsessted

Hornbæk Skole er en distriktsskole, beliggende i Randers Kommune. Skolen har 2 spor fra 0.- 9. klasse, samt 3 kommunale specialklasser. Skolen har ca. 460 elever og 96 % af elever fra 0.- 3 benytter skolens SFO. Skolen er opdelt i fire afdelinger.

Lærernes arbejde er organiserede i team omkring klassen, årgangen og afdelingen. Lærerne og pædagoger har faste arbejdspladser fordelt i forskellige forberedelsesrum. Herudover benyttes klasselokaler og møderum til forberedelse.

Skolen kendes ved et engageret personale med høje ambitioner, fokus på faglighed og et forpligtende fællesskab. Vi vægter udvikling af gode faglige og sociale færdigheder, udvikling af kreative og musiske kompetencer samt opdragelse til demokrati. I undervisningen tager vi udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger.