Genåbning af Hornbæk Skole

Hornbæk Skole genåbner for 6. - 9. årgang fra tirsdag den 19. maj. Vi åbner forskudt for årgangene.

Hornbæk Skole er klar til at tage imod de ældste elever og genåbner for 6.-9. klasse fra tirsdag den 19. maj. Åbningen vil komme til at foregå forskudt:

6. og 7. årgange begynder tirsdag den 19.maj 2020
8. og 9. årgange begynder onsdag den 20. maj 2020

Skolen vil sikre, at vi skaber en både tryg og udbytterig skoledag for eleverne. Det arbejde er nu i gang. 

I vores planlægning indgår naturligvis

  • At vi følger alle anvisninger fra nationale myndigheder
  • At vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for rengøring.
  • At vi i forhold til smitterisiko både passer godt på børnene og vores personale. Vi sørger for tid og mulighed for at vaske hænder, spritte af og forventer at eleverne også vasker hænder som det sidste inden de tager hjemmefra.